Whiplash

Whiplash | SmärtGuiden.nuWhiplash. Vad är det?

Whiplash kan beskrivas som smärta eller en skada i nacken. Denne uppkommer när ens huvud slungas åt olika håll. Vanligtvis känner man smärtan då man har stukat halskotpelaren eller översträckt muskulaturen i halsen. Två gånger så många kvinnor som män får skadan. 7 av 10 som har drabbats fick skadan i samband med en bilolycka.

Symptom av whiplash

När man har drabbats av en whiplashskada brukar symptomen uppkomma inom några dagar. Några av dessa symptom kan vara smärta i nacken, huvud, armar, axlar, ländrygg eller mellan skulderbladen, men det kan även vara att känna sig stel eller yr, att ansiktet domnar, att tinnitus uppstår samt att hörseln försämras. Efter en period kan man inte utesluta att patienten ibland får svårigheter med högre ljud, ljus, lukt, smak samt beröring. Även problematik angående minnet kan uppstå om centrala nerver har påverkats. Man kan finna ett kompetenscentrum för nacksmärta efter trauma beläget i Skåne om hjälp behövs. Ungefär 30 000 whiplashskador sker varje år. 1 500 av dessa blir rörelsehindrade, medan 150 blir arbetsoförmögna.

Vad man själv kan göra

Första av allt bör man hålla sig borta från stress överlag. Om man inte vet hur aktiv man får vara kan man ta kontakt med en läkare. När skadan sker bör man under första dagen skriva upp alla symptom som man känner av. Under tidens gång bör man sedan förnya listan och se hur olika symptomen är nu jämfört med tidigare. Om man har använt olika behandlingar är detta ett bra sätt att se hur väl de har fungerat. Blodcirkulationen spelar stor roll i hur väl man återhämtar sig, och denne fungerar som bäst när man är i rörelse. Därför kan promenader i skogen eller mindre rörelser av nacken hjälpa till. Precis som vid många andra skador är en god nattsömn även mycket viktigt för att ge återhämtningen en knuff.

Behandling för whiplash

När man har drabbats av whiplash finns det självklart behandling att hitta. Vilken typ av behandling som man behöver är dock beroende av hur skadan ser ut. Det kan variera på grund av hur ens kropp är byggd eller hur skadan uppstod. Det är av yttersta vikt att en specifik diagnos ligger som grund till vilken behandling man får. På så sätt kan behandlingen bli rätt för just den personens situation. Behandlingen kan även förändras under tidens lopp om symptomen skulle bli annorlunda.

Självklart reagerar inte alla patienter likadant på alla behandlingar. Därför får man ibland prova sig fram. Om en behandling är ineffektiv kan en annan behövas. Det är även viktigt för läkaren att veta hur ens fritid ser ut och hur aktiv man är, och sedan bestämma behandling utifrån detta. Läkare brukar råda den drabbade att träna upp sin hållning, då detta hjälper lederna att fungera normalt. Ett annat råd som vanligtvis ges är att träna regelbundet. På så sätt ökar blodcirkulationen, och den skadade vävnaden får bättre tillgång till syre och näring. Avslutningsvis kan det vara en god idé att använda en nackkrage, om detta känns absolut nödvändigt för att återhämta sig. Har man fått kraftig nackspärr kan det vara en bra ide att prova nackkrage då med alternativt söka dig till en behandlare och genomgå en nackspärrs behandling.